Spoločnosť ESKA je dobre známa vo svete pri výrobe jedno a dvojstupňových regulátorov pre nízky a stredný tlak, elektromagnetických ventilov a plynových filtrov.

ESKA regulátory sú najlepšie a cenovo dostupné riešenia v mestských sieťach, priemyselnej oblasti, v plynových potrubiach a na zariadeniach pre zemný plyn, bután, propán a pod.

ESKA regulátory spĺňajú najvyššie nároky ohľadom kvality a kapacity. Nízkotlakové regulátory sa používajú v jednotlivých domácnostiach, na komerčné a priemyselné účely a pri preprave plynu, kde je nutné kontrolovať tlak a prietok. Veľké množstvo bezpečnostných funkcií je k dispozícii pre všetky úrovne tlaku. Regulátory spĺňajú najvyššie štandardy tykajúce sa výkonu a kvality, čo potvrdzujú dokumenty CE a CE Quality System Certificates.

ESKA regulátory pre stredný tlak sú k dispozícii v širokom sortimente rôznych menovitých tlakov, konštrukčných prvkov a spojov a schválené CE a CE systémom kvality.

Regulatori nízkeho, stredného a vysokého tlaku

 

ERG SE Dvojstupňový regulátor tlaku zemného plynu

 • Trieda:PN4 & PN6
 • Vstupné pripojenie/rozmer portu: 1/2′′, 3/4′′, 1′′ Závitový (Female)
 • Výstupné pripojenie/rozmer portu: 1′′, 11/4′′, 11/2′′, 2” Závitový (Female)
 • Rozsah vstupného tlaku: 0,5 bar do 6 bar
 • Rozsah výstupného tlaku: 16 mbar do 350 mbar
 • Prietok:6‐10‐15‐25‐30‐50‐60m3/h
 • Dodatočné výberové funkcie: s UPSO, s OPSO, s poistným ventilom

ERG-S Dvojstupňový regulátor tlaku zemného plynu

 • Trieda: PN 4 & PN 6
 • Vstupné pripojenie/rozmer portu: 1/2′′, 3/4′′, 1′′ Závitový (Female)
 • Výstupné pripojenie/rozmer portu: 1′′, 11/4′′, 11/2′′, 2” Závitový (Female)
 • Rozsah vstupného tlaku: 0,5 bar do 6 bar
 • Rozsah výstupného tlaku: 16 mbar do 350 mbar
 • Prietok: 6 ‐ 10 ‐ 15 ‐ 25 ‐ 30 ‐ 50 ‐ 60 m3/h
 • Dodatočné výberové funkcie: s UPSO, s poistným ventilom

ERG H 5 Priamo pôsobiaci regulátor tlaku plynu Komerčné použitie Spoľahlivý a presný

 • Stredný zemný plyn, LPG a nekorozívne plyny
 • Trieda tlaku PN20
 • Maximálny vstupný tlak 6 bar (voliteľne 10 bar -20 bar)
 • Rozsah výstupného tlaku 15 mbar až 2,5 bar
 • Rozsah prietoku / kapacita prietoku do 500 m3 / h
 • Prevádzková teplota -20 … + 60 ° C (voliteľné: -40 … + 60 ° C)
 • Montáž do vertikálnej a horizontálnej polohy
 • Filter ma štandardný 100 mikrónový pórový priemer
 • ERG-H5 je k dispozícii s doplnkami, ako napríklad bez pripojení (DN25-DN40), s voľnými spojmi a prírubovými verziami‘

 

Hliníkový plynový filter

Manuálny resetový plynový ventil

Alarmové zariadenie na zemný plyn/LPG

Seizmické ventily