BAYLAN WATER METERS, bola založená v roku 1955 v Turecku, dnes pokračuje svojou činnosťou v 3 rôznych závodoch v Turecku, má viac ako 530 zamestnancov a 40 inžinierov. Výrobná kapacita fabriky Baylan je 15 000 kusov vodomerov denne.

Vďaka kvalite výrobkov a dizajnu je Baylan jedným z popredných výrobcov vodomerov vo svete. Baylan je najlepším riešením v oblasti vodárenstva na celom svete vďaka konkurenčným cenám.

V našich zariadeniach vyrábame rôzne typy vodomerov od 15 mm do 200 mm menovitých priemerov. Všetky výrobky sú schválené oficiálnymi inštitútmi Európskych krajín podľa štandardov EEC 75/33 a 2004/22/EC a majú pridelené EHS, CE a schválenie MID.

Vyrábame mokro, suchobežný typ vodomerov, vodomery pre horúcu a studenú vodu, volumetrické a industriálne vodomery, testovacie stanice, kolektory a iné.

Na uspokojenie dopytu po nových technológiách, vždy venujeme osobitnú pozornosť inováciám, v dnešnej dobe vyrábame okrem iných cca 2 mln. ks / ročne meracích jednotiek s systémom diaľkového dopočtu. Vyrábame AMR moduly, ultrasonické merače tepla, ultrasonické merače vody, GPRS-Predplatený systém na ultrasonické vodomery atď.